X
تبلیغات
آرشیو مهر ماه86 - سجاده ای پر از یاس آرشیو مهر ماه86 - سجاده ای پر از یاس
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
امروز : یکشنبه 100 اردیبهشت 19 ، 3:24 عصر
کاستی دانش، در دروغ و کاستی جدیت، در بازی است . [امام علی علیه السلام]
کافرم گر که به جز عکس تو را بنویسم

من مفلس که ندارم به کفم هیچ هنر

به چه روی و به چه حال و هوا بنویسم

موجب عشق تو شد تا به هنر بنویسم

بعد ازاین برسر هر کوی و سرا

اسم تورابر لوح دلم بنویسم

قاب عکس تو در چشم دلم پیداست

کافرم گر که به جز عکس تو را بنویسم

سر به سامان تو دارم ؛فرصتی ناب ام ده

که به امید خداوصل تو را بنویسم

در دروازه عشق ات همه دم باز بود

من بی دل نتوانم که همه را بنویسم

قلم خامم و دل نازک و چشم آلوده من

نگذارد که تورا آنچه که هستی بنویسم

غزل معرفت و سرو بلند اوایت

همه را با قلم مژگان بنویسم

 نه عجب از من عاشق که به  این خون جگر

خطی از لوح دل و عشق شما بنویسم

برسد روز عدل و داد در ایوان جهان

به قلم یا که به خون دلم نام تو را بنویسم

بعد از ان می خورم و شادی دوران بکنم

اگر ازصورت خوش چهره تو بنویسم

شاید این جمعه بیاید شاید

بند غم را بگشاید شاید

(ف-م)

کلمات کلیدی :
جایگاه حجاب از دیگاه روانشناسی

هر انسانی، با هر نظام فکری، افعال اختیاریاش را به منظور رسیدن به اهدافی که آنها را پسندیده و خوب تشخیص داده، انجام میدهد؛ به عبارت دیگر، تمام افعال ارادی آدمی، تابع حسن و قبحی است که تشخیص میدهد. «حجاب و بیحجابی» نیز از این چارچوب برون نیست. عدهای حجاب را نیک میدانند و بدان پایبندند و در مقابل، بیحجابی را زشت میشمارند و از آن بیزاری میجویند؛ چنان که گروهی بیحجابی را پسندیده، به آن اهتمام میورزند و حجاب را عملی زشت دانسته، دامن خود را از آن پاک میسازند. این نوشتار، فارغ از دلیلهای عقلی و نقلی و مقتضیات فطری در پی بررسی آثار این دو پدیده است و خوبی و بدی و زشتی و زیبایی هر یک را مینمایاند تا هر کس با تدبیر در آثار آن دو، راه صواب پیش گیرد.

دامنه تأثیر رفتارها

بیتردید زندگی اجتماعی - خواه بر استدلال عقلی و خواه برخواسته فطری و خواه بر بنیان قراردادهای اجتماعی و... بنا شده باشد - از تأثیر و تأثّر متقابل افراد و عملکرد آنها تهی نیست. خوبیها و زیباییها برای فرد و خانواده و جامعه مفیدند و زشتیها و بدیها نیز به همه زیان میرسانند. و تأثیر خود را بر تمام اعضا و ارکان جامعه به جا خواهند گذاشت.

همنوایی آهنگ تکوین و تشریع

مدبّر آفرینش که خواهان تداوم نسل

ادامه مطلب...کلمات کلیدی : جایگاه حجاب، دیگاه روانشناسی

و کل عام و انتم بخیر

 

امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود :

هر گاه روز اول ماه شوال (عید فطر) فرا می رسد ، منادی از سوی خداوند ندا می دهد :

" ای مؤمنین : بشتابید به سوی جایزه هایتان."

شکرانه دلهای به قرب رسیده در پایان ماه ضیافت

عیدی سبز بودن و سبز اندیشیدن در زندگی است

با یاد امام و شهدا عید غطر زیبا تر خواهد بود

برای شادی روح پیامبر ص و ائمه علیه السلام و امام راحل قدس سره و شهدا صلوات

 

عید فطر روزى است که خداوند آن را از میان دیگر روزها بر گزیده است و ویژه هدیه بخشیدن و جایزه دادن به بندگان خویش ساخته و آنان را اجازه داده است تا در این روز نزد حضرت او گرد آیند و بر خوان کرم او بنشینند و ادب بندگى بجاى آرند، چشم امید به درگاه او دوزند و از خطاهاى خویش پوزش خواهند، نیازهاى خویش به نزد او آرند و آرزوهاى خویش از او خواهند ونیز آنان را وعده و مژده داده است که هر نیازى به او آرند، بر آوره و بیش از آنچه چشم دارند به آنان ببخشند و از مهربانى و بنده نوازى، بخشایش و کارسازى در حق آنان روا دارد که گمان نیز نمىبرند.  ( ملکى تبریزى )

کلمات کلیدی :
مرو ای عدل،مرو

مرو  ای عدل ،مرو

  مرو ای مرد ،مرو

مرو  که مسمار در نیز از رفتنت در عذاب است

مرو که پرندگان نیز غم رفتنت را می فهمند

مرو  که عدل عزا دار خواهد شد

مرو که کودکان یتیم بی اذوقه می مانند

مرو که همه عالم از رفتنت یتیم خواهند شد

در این شبهای پر از رمز و راز برای خوب شدن و خوب ماندن یکدیگر دعا کنیم

دعایی برای همیشه ،برای اینکه بتوانیم قدر شناس نعمت هایش باشیم

دوستان من شاید سال دیگر نام ما در لیست رحمت شدگان باشد

پی برای رحکت شدن در هر حال برای همه بسیار دعا نماییم

 

امشب هوای کوفه نفسگیر می شود

دلشوره های فاطمه تعبیر می شود

آن سفره ای که هیچ زمان رنگ و بو نداشت

دعوت به کاسه های پر از شیر می شود

کلمات کلیدی :